25. mars - 21. mai

COVEN – tre smykkekunstnere fra en ny generasjon

Kristine Ervik, Iris Elva Olafsdottir og Sayo Ota er født henholdsvis i Norge, Island og Japan og er utdannet samtidig ved metall og smykkekunst på Kunsthøgskolen i Oslo. Sammen markerer de et generasjonsskifte i norsk smykkekunst ved at de videreutvikler den idebaserte smykkekunsten.      Smykkene er midlertidige, forgjengelige og forvitrende halskjeder av stål, frø, såpe, sølv, tråd, emalje og japansk lakk. Parallelt med å bruke tradisjonssterke teknikker som ringvev i stål og sølv, japansk lakkering og enkle og nostalgiske frø på en snor, forkaster de smykket som funksjonelt objekt. Med denne utstillingen ønsker Kunstbanken å fremme nye kuratorer innen kunsthåndverk og å vise en del av det store og mangfoldige repertoaret til yngre smykkekunstnere.

Kurator: Olaf Tønnesland Hodne

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

COVEN – three jewelry artists from a new generation

Kristine Ervik, Iris Elva Olafsdottir and Sayo Ota, born in Norway, Iceland and Japan respectively, all studied metal and jewellery at the Oslo National Academy of the Arts. Together they mark a generational shift in Norwegian jewellery art by developing conceptual jewellery art. The exhibits comprise of temporary, transitory and eroding necklaces made from steel, seed, soap, silver, thread, enamel and Japanese lacquer. While using traditional techniques such as making chains from steel and silver, Japanese lacquering, and simple, nostalgic seeds of a string, they reject jewellery as functional objects. With this exhibition, Kunstbanken wishes to promote new arts and crafts curators and show parts of the extensive and varied repertoire by
upcoming jewellery artists.

Curator: Olaf Tønnesland Hodne

Artikkel av kurator Olaf T Hodne i The Vessel:

https://vessel-magazine.no/issues/5/the-outermost-layer/jewellery-thoughts-of-impermanence

The Vessel er et online-magasin om kunsthåndverk og materiell kultur. The Vessel publiseres av Norwegian Crafts.