Kunstnerpresentasjon i Kunsthjørnet fra 16. april til og med 8. august.

Jeg er maler og tekstilkunstner. Jeg arbeider i prosjektlinjer innen et utvalg av teknikker og motivkretser, der jeg velger arbeidsform etter konseptet for det enkelte prosjektet. Kunstnerskapet mitt består av en rekke slike linjer. De kan gå parallelt, og de kan strekke seg over år, dels utviklet som egne konsepter, dels som tverrfaglige prosjekter i samarbeid med andre. Jeg arbeider i to- og tredimensjonale uttrykk. Flere linjer er knyttet til fiberområdet og omfatter brukstekstil, dekorative tekstiler og installasjonsarbeider. Det er tegneprosjekter innen design og illustrasjonsoppdrag. Innen maleri er det flere linjer som følger motivsykluser. Flere temaer er behandlet i flere arbeidsmåter.

Arbeidene som vises i Kunsthjørnet er knyttet til naturstudier i skoglandskapet. I denne linjen har jeg valgt tradisjonelle bildeskapende teknikker som arbeidsmåte og viser arbeider i akryl på lerret.

Naturen har alltid vært en inspirasjonskilde. Som bosatt i Elverum, føler jeg tilknytning til det store skoglandskapet som krysser landegrenser og fortsetter med den store taigaen i øst. For meg representerer skoglandet både det tette rommet og det store utsynet, det nære og det grenseoverskridende. Dette bearbeider jeg i akrylmaleri, akvarell og tegning med motto «Taiga-notater».

Jeg har vært aktiv som billedkunstner og kunsthåndverker siden 1970 med løpende virksomhet med utstillinger og oppdrag. Gjennom det siste året har jeg arbeidet med et kirketekstiloppdrag og med fullføring av et tekstilverk som skal vises på åpningsutstillingen til det nye Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i 2022.