15. januar - 27. februar

Marit Aanestad

In Transit

Aanestads metode er å sammenstille det planlagte mot det tilfeldige, det ordnede mot det kaotiske hvor hun tilfører elementer og lar rommet og lyset være medvirkende i utformingen. Resultatet er stedspesifikke og unike installasjoner.
I Kunstbanken viser hun marmorblokker og steiner med sine markante former og farger; to hvite fra Italia, en rød pyramideformet stein fra Brasil og en sort marmorblokk fra Spania. Alle er montert på primitive traller og vogner og sammen med steinene blir de skulpturer i fortellinger om forflytning, reise og hjemløshet. Hun benytter også pleksiglass til å male på eller som rent materiale.

Marit Aanestad (f. 1949) har hatt en lang rekke separatutstillinger. Hun arbeider også med kunst i offentlige rom, og har bl.a. utført minnesmerket for Kitty Kielland i Stavanger. Hun er innkjøpt av Stavanger kunstmuseum, Haugesund Kunstmuseum og Kulturrådet.

In Transit
Aanestad’s method is to compose planned against random, organised against chaos, adding elements and letting space and lighting form part of the design. The results are site-specific, unique installations.
In Kunstbanken she shows marble blocks and stones with distinct shapes and colours; two white from Italy, one red pyramid-shaped stone from Brazil and a black block of marble from Spain. All have been mounted on primitive carts and trolleys to become sculptures in stories about relocation, travel and homelessness. She also uses plexiglass to paint on or as a pure material.

Marit Aanestad (b. 1949) has had numerous solo exhibitions. She has had public art commissions and, amongst others, made the memorial to Kitty Kielland in Stavanger. Her work has been acquired by Stavanger Art Museum, Haugesund Art Museum and Arts Council Norway.