Marit Tunestveit Dyre (1983) er opptatt av kommunikasjon og måten vi bruker språket på i relasjoner og sosiale situasjoner. Utgangspunktet for hennes kunstprosjekt er interessen for bokstaver og ord. I hvordan ordene en velger kan inkludere eller ekskludere mottakeren, i bokstavelig eller subjektive tolkninger av ord og begreper, og i fysikaliteten noen ord bærer med seg. I Kunstbanken vil Tunestveit Dyre arbeide skulpturelt og performativt med ord og bokstaver, i en kombinasjon mellom fysiske, nedskrevne og uttalte ord. De fysiske bokstavene vil kunne danne skulpturelle komposisjoner, operere som interaktive ord eller fungere som fysiske elementer i performative og verbale handlinger.