Marthe Thorshaug (1977)  viser to nye kortfilmer og en fotoserie. I filmen Vargmannen jaktes det på sannheten bak ulvestammen i Norge og Sverige. Vargmannen har dokumenter som beviser ulovlig utsetting av ulv, men disse skal ikke offentliggjøres før etter hans død.

Filmen Dødselgen handler om elgpåkjørsler. Elgen er en trussel som menneskene må beskytte seg imot. Men sikkerhetstiltakene langs veien virker mot sin hensikt idet noen utnytter viltovergangene med de mest grusomme motiver. Fotoserien Comanchene er starten på Thorshaugs neste filmprosjekt om Comanche-indianerne i Texas, USA.

Marthe Thorshaug kommer fra Hamar og er nylig utdannet fra Kunstakademiet i Oslo, og hun er bosatt i Oslo.