I denne utstillingen undersøker Morten Juvet (1953) hvorfor så mange rock- og popmusikere synger om kaniner. Han plukker et motto, en tekstlinje, musikerens navn, dato og sted for innspilling og andre relevante opplysninger, og ved hjelp av maleri presser han dem inn i plate- cover-formatet. Han improviserer og lager nye uttrykk av elementene han har tatt med seg fra standardlåtene og  visualiteten som kjenntegner den anglo-amerikanske kulturen han vokste opp med.

At maleriene er nytolkninger ligger i fellestittelen Cover, som ikke bare betyr pappkonvolutten LP-platene lå i, men også det å spille inn en kjent sang på nytt med en personlig form som tar utgangspunkt i den opprinnelige. Men hos Juvet skjer noe mer enn i en ordinær coverlåt; det minner mer om variasjon og improvisasjon slik vi ser i deler av den nye jazzmusikken, hvor nytolkningen kan ligge fjernere fra standarden enn det som er vanlig i popmusikken. Morten Juvets Cover-bilder blir altså synteser av diverse elementer, som han henter i melodier, temaer, ord, tekstlinjer og i den bildeskatten som denne kulturen er så rik på. Cover-serien er en feiring, en bejaende og fantastisk hyllest til den billedrikdom som finnes i de siste 100 årenes visuelle kultur, og som er der for den som vil lete.

Motivene er preget av at kaninen er hovedelement og gir assosiasjoner til Alice i eventyrland, kaninen i trollmannens hatt, den engelske barnesangen Run rabbit run, idyll med katt og kaniner og så videre og så videre.

 

 


MORTEN JUVET –  Cover

On Morten Juvet’s (1953) website is this quote: «Juvet is a postmodern artist who knows that paintings mean something and that a good story, a funny fact and a strange experience are all part of the art of painting. And like all serious visual artists he addresses the formal issues» (Åsmund Thorkildsen). In this exhibition he explores why so many rock and pop musicians sing about rabbits. He picks a motto, a line from the lyrics, the name of the musician, date and place of recording and other relevant information. With the help of painting and pictures used by fans, he compresses them into a record cover format. The motifs are characterised by the rabbit as a main element and brings associations to Alice in Wonderland, the rabbit in the magician’s hat, the English children’s song Run Rabbit Run, idyllic settings with cats and rabbits etc.