Utstillingen er produsert av Nasjonalmuseet og har som målsetting å vise høydepunktene fra de fem første årene av det nye årtusen. De 50 byggverkene er vurdert og valgt ut av en fagjury. Både små interiørprosjekter og store bygg som biblioteket i Alexandria blir vist. De 50 arkitekturprosjektene er gruppert i fem kataegorier: Transformasjon, kontrast og tilnærming, form og funksjon, materiale og konstruksjon, symbol og identitet. Byggene presenteres gjennom video, modeller, og plansjer med fotografier og tekst. Kunstbanken tilbyr skoleomvisninger i forbindelse med utstillingen.