Østlandsutstillingen tar pulsen på samtidskunsten på Østlandet. Her møter publikum et bredt spekter av uttrykk, materialer, ideer, historier og intensjoner. Østlandsutstillingen, som er en årlig juryert landsdelsutstilling, skal være en attraktiv visningsarena for kunstnerne i regionen, og en årlig presentasjon av samtidskunst i alle genre fra de sju Østlandsfylkene.

Den 38. Østlandsutstillingen vises i år i Hedmark, Buskerud og Østfold, med Kunstbanken som første utstillingssted. Fra Hedmark deltar disse kunstnerne: Morten Myhre Løberg (1953) fra Hamar og bosatt i Oslo, Janne Nes (1954) fra Hamar og bosatt på Leikanger i Sogn og Fjordane samt Bjørn Terje Nygaard (1956) som er bosatt i Brumunddal.

I Kunstbankens underetasje vil det etter planen vises stedspesifikke verk. Parallelt vil et audiovisuelt verk vises på Kongsvinger festning i hele utstillingsperioden. I samarbeid med Kunstbanken blir det arrangert et seminar på åpningsdagen, samt artist talk og formidling i utstillingsperioden. Det deles ut en pris for det mest markante verket på utstillingen.

For skoler og barnehager i Hedmark: Invitasjon til omvisning/lærerveiledning