Nederlandske Bastiaanssen (1957) viser fargerike malerier og treskulpturer. Sammen med enkle og naivistiske former og elementer danner dette et lekent og livlig miljø. En svart hund dukker ofte opp, og Bastiaanssen sier selv at når hunden er på plass er bildet ferdig. Andre former som går igjen er kaffekopper, blomstervaser og fisker. Han iscenesetter miljøer med møbler, bord og stoler, golv og overdådige tapeter i sine installasjoner. Men tiltross for det livlige og lekne førsteinntrykket, aner man en melankoli i arbeidene. Bastiaanssen slo igjennom i 1994 med utstilingsprosjektet Dog talk, noe som utløste stipender, priser og utstillinger i inn- og utland. Utstillingen er velegnet for barn.