Tor Inge Kveum (1964) er oppvokst på Hamar, men det er første gang han stiller ut i hjembyen. Han viser tre store og flere mindre nye malerier i store sal. Hans malerier er kompliserte konstruksjoner som er malt i flere sjikt, hvor hvert enkelt lag viser forskjellig komposisjonsmåter. Det kan være rene fargeflater, organiske, bevegelige former, skjematiske strukturer og figurative elementer. Bildenes komplekse karakter gjenspeiler at verden og livet er komplisert og mangefasettert. Tittelen viser til at samtidig som vi finner kjærligheten, vil vi være omgitt av hat. I bildene kan vi se små fragmenter av krigsscener sammen med vakre nonfigurative strukturer. Det er også foto av mer privat karakter som forteller sin historie. Kveum er bosatt utenfor Malmø.

Utstillingen er en del av Kunstbankens satsing på å vise kunstnere som har tilhørighet til regionen, selv om de bor og arbeider i andre deler av landet/verden.