Yvonne Hjerting er født i Gøteborg i 1939 og kom til Norge i 1970 etter endt utdanning ved kunstakademiet i København. Hun har siden vært virksom som grafiker, men denne gangen har hun valgt å stille ut tegninger. Alle bildene er i farger. De er fortellende, illustrative og meget direkte uttrykk for egne opplevelser i nærmiljøet og i venneforhold. Hjerting er bosatt i Moss.