19.- 22. oktober

Historier. Verden er mer komplisert enn våre sannheter om den

Kunstbanken har arrangert performancefestival siden 2003, og festivalen er landets første og eneste knyttet til en kunstinstitusjon. 20-årsjubileet markeres med en stor og innholdsrik festival hvor vi viderefører det vellykkede polsk-norsk samarbeidet fra 2021. Ca. 20 norske, polske og andre internasjonale performancekunstnere blir invitert til å delta på festivalen under temaet Historier. Verden er mer komplisert enn vår sannhet om den. I tilknytning til festivalen blir det bl.a. flere workshops, artist in recidence, foredrag, debatt og eget formidlingsprogram for barn og unge. Årets festival er en del av EØS-prosjektet hvor Kunstbanken samarbeider med Masovian Museum i Polen. Kuratorer er festivalens grunnlegger Ingrid Blekastad, og frilanskurator Malgorzata Sady. 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Stories. The world is more complicated than our truths about it

In 2003, Kunstbanken arranged the first performance festival in Norway, and continues to be the only art institution to arrange a festival dedicated to performance art. The 20-year anniversary is commemorated with an extensive festival where we continue the successful Polish-Norwegian cooperation from 2021. Around 20 Norwegian, Polish and other international performance artists are invited to participate on the theme of Stories. The world is more complex than our truths about it. In connection with the festival there will be workshops, artists in residence, lectures, debates, anda programme for children and young adults and more. This year’s festival is part of an EEA project in which Kunstbanken collaborates with the Masovian Museum in Poland. Curators are Ingrid Blekastad, the creator of the festival, and freelance curator Malgorzata Sady.