Årets performancefestival har fått tittelen Nærhet på avstand og vil tematisere koronapandemien og hvordan den har påvirket vår omgangsform og kommunikasjon. Til festivalen har vi invitert norske og polske kunstnere til å delta med spesiallagde performancer knyttet til spørsmål som: Hvordan skal vi nå uttrykke nærhet når vi ikke kan ta på hverandre? Hvordan endrer pandemien det sosiale livet? Hvordan endrer den oss? Kuratorer for festivalen er Malgorzata Sady og Ingrid Blekastad.

Performancefestivalen har eksistert siden 2003 og er et populært innslag i Kunstbankens program. I en performance utfører kunstnerne en handling som gjerne er overraskende og gir grunnlag for ettertanke. Festivalen foregår både ute i byen og inne i Kunstbanken. Fredagen inviteres skolene til å delta på festivalen. Detaljert program legges ut på kunstbanken.no/performance i løpet av våren.


Hamar Performance Festival

Intimacy at a Distance

This year’s performance festival, entitled Intimacy at a Distance, will thematise the corona pandemic and how it has influenced the way we interact socially and how we communicate. Norwegian and Polish artists have been invited to participate at the festival with specially made performances that address questions such as: How do we express intimacy without being able to touch? How is the pandemic changing our social lives? How is it changing us? Curators for the festival are Malgorzata Sady and Ingrid Blekastad. The performance festival has existed since 2003 and is a popular feature in Kunstbanken’s programme. During a performance, the artists often undertake surprising acts that give rise to reflection and contemplation. The festival takes place outdoors in the city centre as well as indoors in Kunstbanken. On Friday, schools are invited to participate at the festival. A detailed programme will be published in the spring on kunstbanken.no/performance.