I samarbeid med Norsk skogmuseum og Norsk Skogfinsk Museum har Kunstbanken produsert en vandreutstilling for visning på ulike steder i Hedmark.

Turneen pågikk i tidsrommet januar 2019 – desember 2021.

Klikk på lenkene under for å se bilder fra de ulike visningsstedene:

10.09.21-19.12.21: Kunstkroken, Eidskog bibliotek
05.08.21-07.09.21: Galleri Lyshuset, Skarnes
16.06.21-02.08.21: Norsk Skogfinsk Museum, Grue
23.03.21-21.04.21: Galleri Elgen, Tynset
17.02.21-21.03.21: Besøkssenter Østerdalen, Koppang
12.11.20-09.12.20: Åmot folkebibliotek, Rena
20.06.20-09.08.20: Kunstbanken, Hamar
2.11.19-15.02.20: Ellingsen von Krogh, Stavanger
29.09.19-20.10.19: Morensalen, Trysil folkebibliotek
04.09.19-25.09.19: Våler folkebibliotek
04.07.19-31.08.19: Kongsvinger Museum Gyldenborg
04.05.19-30.06.19: Gruvemuseet, Folldal
26.01.19-24.04.19: Norsk Skogmuseum, Elverum

 

Slash & Burn er resultat av fire års fotografering og utforsking av skogfinske områder med særlig vekt på Finnskogen. Kunstneren og fotografen Terje Abusdal har skapt en følelse av mystikk i iscenesatte bilder, som ligger mellom fakta og fiksjon. Slash & Burn har fått bred medieomtale og har også vakt stor interesse og oppmerksomhet internasjonalt. Fotoprosjektet tar utgangspunkt i den skogfinske naturforståelsen. Abusdal ser også på hva det vil si å være skogfinne i dag, fire hundre år og dermed tolv generasjoner etter at de finske innvandrerne bosatte seg. I vår tid har det opprinnelige levesettet for lengst forsvunnet og ingen snakker lenger det finske språket.

I samarbeid med Norsk skogmuseum og Norsk Skogfinsk Museum har Kunstbanken produsert en vandreutstilling for visning på ulike steder i Hedmark i perioden 2019-2021. Gjennom vårt samarbeid med Terje Abusdal ønsker vi å vekke interesse og nysgjerrighet for den skogfinske kulturen.

Fotografiene vises sammen med autentiske skogfinske neverarbeider, samlet inn og bevart av Norsk Skogfinsk Museum. Det var trolig skogfinnene som innførte det å lage bruksgjenstander av flettede strimler av bjørkenever til Sør-Norge. Teknikken ble brukt til å lage sko, neverkonter og andre bruksgjenstander, mest til egen husholdning, men kanskje noe også for salg. Naturkunnskap var viktig også på dette området. Man måtte vite at neveren burde flekkes rundt St. Hans, og man måtte kunne å skjære never uten å skade treet. Kunnskapen om hvordan man oppbevarte og tørket neveren, og utpå høsten renset og eventuelt kløvde og strimlet den, var avgjørende både for selve fletteteknikken og for hvilken kvalitet man ville ha på de ferdige produktene. Av skogfinsk håndverk er neverhåndverket fremdeles i levende tradisjon. Gjennom de 400 år som har gått siden innvandringen har dette håndverket spredt seg også til områder utenfor de skogfinske.

Skogfinnene er én av fem historiske innvandringsgrupper som fra 1999 har status som nasjonal minoritet i Norge. De innvandret på 1600-tallet og bosatte seg i 40 kommuner på Østlandet. I dag kan mer enn en halv million nordmenn ha skogfinske gener i sin avstamning – de fleste uten å vite om det.

Den skogfinske kulturen slik den var på 1600-tallet eksisterer naturligvis ikke lenger. Like fullt føler flere og flere en tilhørighet til den. Det finnes ingen statistikk på antall skogfinner. Faktisk så er det eneste offisielle kriteriet for å tilhøre en nasjonal minoritet at du, uavhengige av din etniske opprinnelse eller avstamning, ganske enkelt (i dette tilfellet) ønsker å regne deg som skogfinne.

Utstillinga er omfattende både i innhold og av fysisk omfang, med 24 fotografier og et større antall nevergjenstander. Kunstbanken står for frakt og montering av utstillinga, og vil også tilpasse omfanget og nedskalere utstillinga om nødvendig. Invitasjoner og plakater følger med utstillinga. Visningsstedet har forsikringsansvar for utstillinga i visningsperioden, men ellers ingen utlegg for lån og bruk av utstillinga.

Last gjerne ned arbeidsheftet som følger med utstillingen. Her finnes det mer stoff om skogfinsk kultur. Heftet inneholder også 16 oppgaver knyttet til utstillinga og teksten i heftet. Spørsmålene passer fint for både skoleelever og voksne, og vårt ønske er at de skal bidra til å aktivere de som besøker utstillinga.